1

مبتنی بر مکان و نقشه

نُد شبکه ای مکانی را برای کاربران فراهم کرده است تا در هرجایی افراد و موقعیت ها را کشف کینم!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *